zinsontleding

8 Posted by - February 24, 2017 - het nu

 

dat ik een stam nog vervoeg
zondermeer
is voltooid geleden tijd
het ís niet genoeg
ik verbuig me niet meer
in de zin zonder liefde
die hééft geen zin
ook niet voor één keer
en de minnaar zonder min
is gewoon naar
de man zonder naam
te mijden
er valt geen gedícht
over hem te schrijven
ik voorspel liever liefde op één vel
dàt is de juiste spelling van mijn lot
ook al zijn mijn botten even breekbaar
en is mijn vlees even zwak
en is de liefde onregelmatig
samen staan we sterk
en maken de zin vol
misschien ís liefde zonder lust wel
een werkwoord
maar
lust zonder liefde is
een zwoegwoord
een verneukt deelwoord
is tegenwoordige tijdverlies voor mij
zonder onderwerp van liefde
word ik lijdend voorwerp
ik onderwerp me enkel nog
aan dat ene bepaalde lid-
woord
DE liefde
ik voeg DE daad niet meer
bij HET woord
zonder háár
en huid wordt enkel vel
volzinnen als ik kan beminnen
ik vrij
jij vrij
wij vrijen
wij is persóónlijk voor mij
en ons een bezittelijk
voornáám
woord

neuk de stam
vrijen is infinitief
en ik zet mijn zinnen eindeloos
op haar
de liefde