Fibonacci!

Bless you! (yin, adem in)

 

55

dichter en dichter je verhaal naar binnen schrijven, spiraalsgewijs en met centripetaalkracht, je zinnen beginnen met liggende hoofdletter 8, je punt bewaren voor in de oneindigheid, waar tijd niet bestaat

34

de wereld rond je laten draaien, het midden en de stilstand staande houden, met je pen op het scherpst van je gulden snede schrijven

21

‘Ik ben’, voor hen die bang zijn om te voelen zonder rede, tot de woorden op zijn

13

liefde alle schoonheid toedichten en andersom

8

hoe wij ons tot God verhouden

5

middelpuntzoekend

3

naar onze

2

oorsprong

1

het

1

niets

0

 


 

bless you 2 (yang, adem uit)

 

0

1
dit

1
is

2
alles

3
de liefde

5
middelpuntvliedend

8
hoe wij van de ander houden

13
ons hart blijven openen voor hen en zij voor ons

21
niet bang zijn uit te drukken wat we voelen, in woorden en daden die zeggen ‘wij zijn’

34
de wereld steeds weer alles of niets geven van onszelf, het leven draaiende houden met ons talent, alsof we onsterfelijk zijn

55
verder en verder ons verhaal naar buiten brengen, spiraalsgewijs en met centrifugaalkracht, nooit één punt zetten achter onze zinnen, stoppen met wachten, de tijd altijd zelf scheppen voor een oneindig nieuw begin

 

 

fotografie: Jerome Gielkens